Category Archives: Cena organizacji Expo

Expo z 1998 roku

W 1998 roku wystawa Expo odbyła się w portugalskiej Lizbonie. Trwała ona od 22 maja do 30 września, czyli przez 132 dni. Wystawa miała swoje hasło przewodnie, którym były słowa:

Za Expo płaci podatnik

O organizację Expo dwukrotnie starał się Wrocław i ani razu nie udało mu się zdystansować innych kandydatów. Obecnie o zorganizowanie tematycznej wystawy światowej ubiega się Łódź, która też

Polskie starania o Expo

O organizacje tematycznego Expo, które ma odbyć się w 2022 roku stara się Łódź. Nie są to jednak pierwsze starania naszych metropolii o zostanie gospodarzem wystawy światowej. Warto

Łódź śladem Wrocławia?

www.animachina.pl

Już jakiś czas temu ogłoszono, że Łódź jest zainteresowana organizacją tematycznego Expo w 2022 roku. Wcześniej wystawę światową chciał organizować Wrocław i to dwukrotnie. Stolica