Expo w Łodzi?

Jednym z miast, które chciałyby zorganizować tematyczne Expo w 2022 roku jest łódź. Czy mamy na to szanse? Trudno jednoznacznie ocenić, ponieważ składa się na to szereg różnych elementów.

Jeśli Łódź – a właściwie Polska, bo większość środków przeznaczonych na przygotowania do organizacji pochodzi z budżetu ogólnokrajowego – chce zorganizować tematyczne Expo w 2022 roku, to musi, przede wszystkim, przygotować interesującą ofertę. Poza tym, powinniśmy skupić się na promocji naszej kandydatury oraz skutecznie lobbować za nią. Do pracy nad takim przedsięwzięciem potrzeba mnóstwo zwykłych pracowników, ale muszą się w nią zaangażować również politycy i znane osoby, czyli tak zwane „twarze kandydatury”. Oczywiście, konieczne jest wydanie na to wielu milionów złotych, no bo takie są współczesne realia.

Decyzja o przyznaniu organizacji tematycznego Expo w 2022 roku podjęta zostanie w 2016 roku. Ciekawe, czy Łodzi uda się osiągnąć swój cel. Konkurencja jest z pewnością bardzo silna.