Organizacja Expo – szansa dla biednych miast?

www.omialab.pl

Kiedy spojrzymy na listę miast, w których na przestrzeni dekad odbywały się wystawy światowe, to raczej nie znajdziemy tam prowincjonalnych miejscowości. Mało tego, w większości przypadków Expo organizowane było w bogatych krajach, takich jak USA, Wielka Brytania, Francja, Belgia czy Niemcy. Jak należy oceniać te fakty? Zdaje się, że niezbyt pozytywnie.

Nie da się ukryć, że organizacja wystawy światowej to ogromna szansa dla miasta. Może ono w ten sposób wyraźniej zaznaczyć swoje miejsce na mapie świata, co może przyczynić się do wzrostu gospodarczego. Oczywiście, nic nie stanie się w takich przypadkach z dnia na dzień, ale przecież wiadomo, że największe korzyści przynoszą inwestycje długoterminowe. Czy więc jest sens przyznawania po raz kolejny wystaw światowych miastom francuskim, brytyjskim czy amerykańskim? A może lepiej byłoby pomyśleć o Expo w Europie Wschodniej, w biedniejszej części Azji (nie w państwach takich, jak Japonia czy Korea Południowa) czy też w Ameryce Łacińskiej?

www.dziennikarzerp.org