Ostatnie japońskie Expo

www.hedinmortensen.com savoirvivre.projektbiznes.com.pl

Od lat siedemdziesiątych XX wieku wystawy światowe zaczęto organizować również w Azji. Na liście krajów, którym przypadł ten niewątpliwy zaszczyt nie mogło zabraknąć Japonii, czyli jednego z najpotężniejszych gospodarczo państw świata. Ostatnie japońskie Expo miało miejsce w 2005 roku i odbyło się w Aichi.

Wystawa była otwarta od 25 marca do 25 września, czyli przez 185 dni. Za temat przewodni tego Expo przyjęto „Mądrość natury”. Jak łatwo się domyślić, organizatorzy chcieli w ten sposób zwrócić baczniejszą uwagę na kwestie związane z ekologią. Zadbano na przykład o to, żeby wszystkie stosika były zbudowane z materiałów, które można poddać recyklingowi. W wystawie uczestniczyło 121 państw, czyli stosunkowo niewiele, jeśli mielibyśmy zestawić tę liczbę ze statystykami z innych lat. Impreza jednak została uznana za udaną. Maskotki ostatniego Expo nosiły imiona Marizo i Kiccoro. Cała wystawa kosztowała organizatorów około 3,3 miliarda dolarów, co dobitnie świadczy o jej rozmachu.