Polskie starania o Expo

O organizacje tematycznego Expo, które ma odbyć się w 2022 roku stara się Łódź. Nie są to jednak pierwsze starania naszych metropolii o zostanie gospodarzem wystawy światowej. Warto zadać sobie pytanie, czy jest to dobry pomysł.

Oczywiście, żeby móc w ogóle zostać formalnie przyjętym do rywalizacji o organizację Expo, trzeba wydać na to naprawdę poważne pieniądze. Nikt nie da nam jednak gwarancji, że kwoty te otrzymamy z powrotem. Jeśli wystawę światową będzie ostatecznie organizowało inne miasto, to inwestycje w przygotowania zwyczajnie przepadną. Owszem, za te pieniądze można na przykład wybudować centrum wystawiennicze, które będzie służyło miastu przez długie lata. Znaczny procent z wydanych sum pochłonie jednak na przykład promocja, a te pieniądze będą już zwyczajnie zmarnowane.

Kto pokrywa koszty starania się o organizację Expo? Oczywiście, robią to podatnicy. Nie chodzi tutaj jednak wyłącznie o mieszkańców danego miasta, ale praktycznie o wszystkich Polaków, ponieważ część pieniędzy na ten cel przekazywana jest z budżetu centralnego.