Category Archives: Wystawa Światowa w Brukseli

Wystawa Światowa w Brukseli (1958) w liczbach

Wystawy Światowe (Expo) zawsze były ważnymi wydarzeniami dla miasta, które je organizowało. Tak też było w 1958 roku, kiedy to Expo zawitało do Brukseli. Warto przyjrzeć się temu eventowi w dość

Organizacja Expo

www.language-consulting.pl

Wystawy, które dzisiaj określa się mianem Expo, mają ogromną tradycję. Pierwsza z nich była zorganizowana jeszcze w XVIII wieku, jednak za pierwszą oficjalną wystawę uważa się tę z 1851 roku z

Wielka Wystawa Światowa

Wielka Wystawa Światowa z 1851 roku przeszła do historii jako pierwsze oficjalne Expo (nazwa „Expo” powstała dopiero później). Po dziś dzień organizowane są tego typu wydarzenia, jednak tamten

www.tunezjajadetam.pl

Expo

Wystawy określane potocznie mianem Expo są tak naprawdę wystawami światowymi, podczas których prezentuje się dorobek naukowy, techniczny i kulturowy krajów, ale również narodów świata (wiele