Za Expo płaci podatnik

www.funkcjonalnydom.com.pl

O organizację Expo dwukrotnie starał się Wrocław i ani razu nie udało mu się zdystansować innych kandydatów. Obecnie o zorganizowanie tematycznej wystawy światowej ubiega się Łódź, która też nie ma na to zbyt dużych szans. Każdorazowo tego typu starania pochłaniają ogromne środki, które nie pochodzą od prywatnych inwestorów, tylko od nas, od podatników. Oczywiście, nikt nas nie pyta o to, czy chcemy finansować tego typu przedsięwzięcia. Zdaje się jednak, że wielu z nas nie byłoby tym zainteresowanych.

Polska nie jest bogatym krajem i z pewnością wiele jeszcze trzeba wydać pieniędzy, żeby nad Wisłą wszystkim żyło się naprawdę dobrze. W takich realiach przeznaczenie 15 milionów złotych na starania Łodzi o organizację Expo (chodzi tutaj tylko o udział w rywalizacji, a sama organizacja kosztowałaby zdecydowanie więcej) zdaje się więc być zwyczajną rozrzutnością. Zdaje się, że zdecydowanie lepszym pomysłem byłoby zbudowanie przynajmniej kilku kilometrów nowych dróg czy też zakupienie nowoczesnego sprzętu do paru szpitali.